หัวฉีดโฟมและชุดผสมน้ำยาโฟม (Foam Branch Pipe & Foam Inductor)

Foam Fire Fighting Equipment
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง

ชุดอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงโฟม (Foam Equipment Set)

Foam Equipment Set
ชุดอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงโฟม
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง

Mobile Foam Unit

Mobile Foam Unit
มีมาตรฐานรับรอง
คุณภาพสูง
client1
client2
client3
client4
client5
client6
client7
client8
×

Get In Touch


Contact Info

Phone number

02-255-5610-9

02-652-7831-8

Email address

marketing@nippon.co.th

Address info

1831/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310