home l company l products l services l new&event l knowledge l contact us   
Home Products  ระบบดับเพลิงชนิดสารแอโรซอล (AEROSOL)
 
ระบบดับเพลิงชนิดสารแอโรซอล (AEROSOL) Stat-X  

 
สารแอโรซอล (AEROSOL) เป็น สารดับเพลิงที่ในสภาวะปกติอยู่ในรูปของของแข็ง โดยมีองค์ประกอบของสารเคมีหลักเป็น โปแตสเซียมคาร์บอเนต (Potassium Carbonate : KCO3) ซึ่งบรรจุอยู่ในถังบรรจุซึ่งไร้แรงดัน เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือความร้อน จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นภายใน หลังจากกนั้นจะปล่อยพ่นสารดับเพลิงออกมาในรูปลักษณะของควันหรืออนุภาคที่มีขนาดเล็ก แพร่กระจายออกมาในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการป้องกัน สามารถดับเพลิงประเภท ไฟ class A,B,C  (ของแข็งติดไฟ, ของเหลวติดไฟและก๊าซไวไฟ) โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงนั้นๆ โดยภายหลังจากการฉีดไม่กี่วินาที เพลิงก็จะสงบลงได้  

 
สารดับเพลิง AEROSOL Stat-X แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
1.THERMAL TYPE (มีอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิความร้อน ทำให้สารดับเพลิงทำงานอัตโนมัติ)
 

 
2. ELECTRICAL TYPE (ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ตู้ควบคุมสั่งฉีด, อุปกรณ์ตัวตรวจจับควัน, ความร้อน และอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน  

 
คุณสมบัติเด่น ของ Stat-X คือ ทุกกระบวนการได้รับการรับรองจากมาตรฐาน UL
     - สามารถดับไฟ ประเภท A, B, C
     - ใช้สารดับเพลิงที่เข้มข้นสูงถึง 99.5%
     - ขนาดของอนุภาค มีขนาดเล็กมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2 ไมครอน (ไมโครเมตร) ได้รับการรับรองจาก UL
     - ค่าการกระจายตัวของสาร มีความต่อเนื่องและไหลลื่นกว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 75 – 85%
     - อัตราส่วนของสารดับเพลิงที่ฉีดออกมา เข้มข้นกว่า ประกอบด้วย เนื้อสาร 70% และแก๊ส 30ดับเพลิงได้ฉับไวกว่า
     - ภายในถังภาชนะ ป้องกันความชื้นได้ดี
     - ภาชนะถังบรรจุน้ำยาและขาตั้งจับยึด ทำด้วยสแตนเลสหนา ป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดี
     - ค่าอุณหภูมิของสารเคมขณะฉีดพ่นออกมา ไม่เกิน 75 องศาเซลเซียส
     - รับประกัน 10 ปี (UL ให้การรับรอง) แต่สามารถเก็บใช้งานได้นานกว่านี้
     - ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และไม่ทำลายทรัพย์สิน
     - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีค่า ทำลายโอโซน (ODP) และค่าศักยภาพทำให้โลกร้อน (GWP) เป็นศูนย์
     - ได้รับการรับรองจาก มาตรฐานสากล เช่น UL, ULC, ECB, NFPA2010 ฯลฯ

ข้อดีสำหรับการติดตั้ง Stat-X คือ
     - ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับเดินท่อเหล็กสำหรับจ่ายแก๊สดับเพลิง โดยติดตั้งเพียงสายไฟ นำสัญญาณไปที่หัวถังแต่ละลูก หากเป็นชนิดที่มีระบบควบคุม จะมีการเดินสายไฟไปยังอุปกรณ์ตัวตรวจจับและแจ้งเหตุไปยังชุดควบคุมเพิ่มเติม
     - มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในพื้นที่ เนื่องจากถังภาชนะไม่มีแรงดัน
     - ใช้งานง่าย ประหยัดงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษา เนื่องจากไม่ต้องบำรุงรักษา ภายในระยะเวลา 10 ปีหลังติดตั้ง
     - ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่ในการใช้จัดเก็บถังน้ำยา โดยสามารถติดตั้งถังน้ำยาในพื้นที่ป้องกันได้ทันที ถังน้ำยามีน้ำหนักเบา

พื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้ง Stat-X คือ
     -ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล เช่น ห้องเมนสวิตช์, ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน, ห้องเครื่องลิฟท์, ห้องเครื่องปรับอากาศ, ห้องหม้อไอน้ำ
     - พื้นที่จัดเก็บสารเคมี และสารตัวทำละลาย
     - ชุมสายโทรศัพท์ และห้องเซิรฟ์เวอร์
     - ห้องเครื่องในเรือ, และพื้นที่ปิดในเครื่องจักรกล เช่น เครื่อง CNC, เครื่องกัดและเครื่องล้างชิ้นงาน
     - โรงไฟฟ้า , เรือขนส่งสินค้า, เครื่องบิน
     - ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าและหม้อแปลง
     - รถยนต์ที่ใช้ระบบเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันและแก๊ส

 
 

    

หมายเหตุ : สำหรับห้องเซิรฟ์เวอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ หากติดตั้งระบบดังกล่าว ต้อง มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ พร้อมใช้งาน เนื่องจากระบบดับเพลิงดังกล่าวภายหลังจากฉีดใช้งานไปแล้ว 10 นาที ต้องทำการระบายออกทันที มิเช่นนั้นอาจมีคราบผงฝุ่นเคมีตกค้าง เป็นผลให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์และเซิรฟ์เวอร์ชำรุดเสียหายได้
          ควรหลีกเลี่ยงในบริเวณพื้นที่ที่มีการจัดเก็บโลหะที่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับน้ำและลุกติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียม, โซเดียม ฯลฯ
          นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงติดตั้งในบริเวณพื้นที่เส้นทางอพยพหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือพื้นที่ที่มีคนทำงานประจำ

ชม Animation การติดตั้ง และการทำงานของ Stat-X

 
Copyright © All Rights Reserved by

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทร (662) 652-7831-8, 255-5610-9
Fax. (662) 254-3671 Email : marketing@nippon.co.th