home l company l products l services l new&event l knowledge l contact us   
Home Services 
 
  การบริการหลังการขาย
  • ทำการติดตั้งเครื่องดับเพลิง พร้อมขาตั้ง
  • สาธิตแนะนำวิธีการใช้งานฟรี ตามหลักมาตรฐานสากลการดับเพลิง
  • บริการตรวจเช็คฟรีในทุกระยะ 6 เดือน
  • รับประกันคุณภาพเครื่องดับเพลิงเป็นเวลา 5 ปี สำหรับเครื่องดับเพลิงชนิด ABFFC, Dry Chemical, CO-2, HALOTRON-1
  • ให้ EMERGENCY STOCK โดยการสำรองเครื่องให้ 50% จากกรณีที่ท่านได้มีการใช้งานไปในจำนวนไม่น้อยกว่า 5 เครื่องขึ้นไป
     สำหรับเครื่องสำรองนั้น หากมีการใช้งานไป บริษัทจะคิดเฉพาะค่าบรรจุเคมีเท่านั้น
  • คิดอัตราค่าบริการบรรจุเคมีในราคาพิเศษ ชนิดตัวยา AMMONIUM PHOSPHATE HIGH CONCENTRATE (A.B.C)
    พร้อมรับรองความสามารถการดับเพลิง FIRE RATING สูง
  ** “Special Offer” EMERGENCY STOCK PROGRAM for FIRE FIGHTING FOAM more than 10,000 – 20,000 Liters **
  • เลือกเครื่องดับเพลิงได้คุณภาพดี พิจารณาที่ FIRE RATING

  บริษัทฯ มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานตามหนังสือ รับรองที่ F480603   (ราคารพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการของนิปปอน)

บริการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FIRE SUPPRESSION SYSTEM
1.ระบบดับเพลิงชนิดสารแอโรซอล (AEROSOL) Stat-X
เป็น สารดับเพลิงที่ในสภาวะปกติอยู่ในรูปของของแข็ง โดยมีองค์ประกอบของสารเคมีหลักเป็น โปแตสเซียมคาร์บอเนต (Potassium Carbonate : KCO3) ซึ่งบรรจุอยู่ในถังบรรจุซึ่งไร้แรงดัน เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าหรือความร้อน จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีขึ้นภายใน หลังจากกนั้นจะปล่อยพ่นสารดับเพลิงออกมาในรูปลักษณะของควันหรืออนุภาคที่มีขนาดเล็ก แพร่กระจายออกมาในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการป้องกัน สามารถดับเพลิงประเภท ไฟ class A,B,C  (ของแข็งติดไฟ, ของเหลวติดไฟและก๊าซไวไฟ) โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงนั้นๆ โดยภายหลังจากการฉีดไม่กี่วินาที เพลิงก็จะสงบลงได้อ่านเพิ่มเติม

ชม Animation การติดตั้ง และการทำงานของ Stat-X

 
 
BOC FS 125, (BASE HFC)
2.FM-200
FM-200? decomposes when exposed to temperatures exceeding 900 degrees ?F; such as flames, hot metal surfaces, etc.

To avoid decomposition, The systems shall design to discharge and extinguish the fire quickly. The average duration of discharge for these systems (at 20 ?C) is less than 10 seconds, so the minimum amount of decomposition occurs. Hydrogen Fluoride is the most toxic decomposition product. This material generates a sharp acrid odor, which is easily detected and acts as a warning and a good safeguard to personnel.

  FM-200
3. WET CHEMICAL   WET CHEMICAL
4. ระบบ CO2   ระบบ CO2
บริการตรวจเช็คระบบต่างๆ
• ตรวจเช็คระบบไฟอลามทุกประเภท
• ตรวจเช็คระบบ FIRE SUPPRESSION SYSTEM , CO-2 SYSTEM , FM – 200 , INERGEN , BOC FS 125
• ตรวจเช็คระบบ FIRE PUMP
• ตรวจเช็คเครื่องดับเพลิงทุก 1 ~ 3 เดือน/ครั้ง
• บริการบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดต่างๆ พร้อมทำ HYDROSTATIC TEST เครื่องดับเพลิง
บริการตรวจเช็คสายดับเพลิง ทำ HYDROSTATIC TEST   ตรวจเช็คสายดับเพลิง
บริการสต็อคฉุกเฉิน ( Emergency stock)
บริษัทฯมีสต็อคน้ำยาโฟม
• AFFF 3%
• AR AFFF 3/3
• AR AFFF 3/6%
• ในปริมาณ 10,000 ~ 20,000 ลิตร พร้อมให้บริการได้ทันที กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
  สต็อคฉุกเฉิน ( Emergency stock)

บริการด้านการฝึกอบรม
• ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น 40 %
• ให้บริการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟตามประกาศกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต เลขที่ F 480603
• ให้บริการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาตกรมธุรกิจพลังงาน ที่ พน 0408 / 4834

 
 
 
ใบอนุญาตหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ
Copyright © All Rights Reserved by

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทร (662) 652-7831-8, 255-5610-9
Fax. (662) 254-3671 Email : marketing@nippon.co.th