home l company l products l services l new&event l knowledge l contact us   
Home News & Events
 
   
วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค.59 อย่าลืมพบกันในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ที่บูธ "นิปปอน" มีของรางวัลแจกมากมายทุกวัน วันละ 2 รอบ และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดงาน นิปปอนให้บริการทำทดสอบการรับความดัน Hydrostatic Test เครื่องดับเพลิง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2552
   
นิปปอนให้บริการทำทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Performance Fire Pump Testing
 
นิปปอนให้บริการครวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบดับเพลิงอัตโนมัติต่างๆ
   
นิปปอนให้บริการตรวจสอบ ทำทดสอบ และบำรุงรักษาสายดับเพลิงตาม NFPA 25
 
นิปปอนให้บริการทำทดสอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบน้ำ ระบบโฟมดับเพลิง และฝึกอบรมการใช้งานตาม NFPA 25
   
ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 28 ปีที่แล้ว
และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ งานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 29
2-4 ก.ค.58 นี้ ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

 
วันที่ 2-4 ก.ค.58 อย่าลืมพบกันในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
ที่บูธ "นิปปอน" มีของรางวัลแจกมากมายทุกวัน วันละ 2 รอบ
และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดงาน
   
นิปปอน ให้บริการสต็อกน้ำยาโฟมฉุกเฉิน 20,000 ลิตร ทั้งชนิด AFFF และ AR/AFFF

คุณสมบัติเด่นของเครื่องดับเพลิง "นิปปอน" 

   

เครื่องดับเพลิงสูตรน้ำ ABFFC "นิปปอน"

เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง "นิปปอน"

   
 นิปปอน ได้รับใบอนุญาติให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
 

นิปปอน รับติดตั้ง ตรวจสอบ ทำTest ระบบปั๊มน้ำดับเพลิง สายดับเพลิง ตู้เก็บ อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ

   

การทำทดสอบเครื่องดับเพลิง "นิปปอน" ทั้งเผาถัง, ทิ้งจากที่สูง และการทำ Hydrostatic Test

 วิธีตรวจสอบถังดับเพลิงว่าเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

   
ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนา
ภาพการแจกรางรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
   
การทำทดสอบดับไฟด้วยน้ำยาดับเพลิง 3M Novec™ 1230 โดย NIPPON น้ำยาดับเพลิง 3M Novec™ 1230
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ BOC FS125
   

Innovations in Fire Suppression Stat-x
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดสาร Aerosol

มาตรฐานการทำทดสอบเครื่องดับเพลิง NIPPON

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ BOC FS125

   

คุณสมบัติเด่นของเครื่องดับเพลิง NIPPON

พาไปดูการทำทดสอบว่าถังดับเพลิงจะระเบิดเองได้หรือไม่
ออกอากาศ ..ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส 25 เมษายน 2556

   

ฟังวิเคราะห์มาตรฐานการผลิตถังดับเพลิง
ออกอากาศ ข่าวเช้าไทยพีบีเอส 26 เมษายน 2556

ข่าวร้อน เครื่องดับเพลิง กทม. ระเบิด
จากหนังสือ เซฟตี้ไลฟ์

   

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสวรรค์ด้านความปลอดภัย

งานวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 3
วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน


ภาพการฝึกดับเพลิงของนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

Fire rating 13A 144B มีความหมายอย่างไร

 

   

ฉลากเขียวคืออะไร ทำไมจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว ?
พิธีลงนามสัญญาการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว

ภาพบรรยากาศงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 2-4 กรกฎาคม 2552 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนา

 

 
Copyright © All Rights Reserved by

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทร (662) 652-7831-8, 255-5610-9
Fax. (662) 254-3671 Email : marketing@nippon.co.th